Bývalá továrna Jawa

07.07.2019 V Týnci nad Sázavou se velice úspěšně vyráběly motorky značky Jawa. Nyní továrna chátrá a většina továrny je opuštěná a zarůstá. Pohled na kabinu zrezivělého jeřábu.