Co pak to asi je

30.06.2017 Na týden se teď celá rodinka přestěhujeme do Olomouce a tak doma balíme. Ale copak jsme to nenašli v tašce z minulého výletu? Zcela starý úplně vypreparovaný banán - hned jsem ho vzal jako skvělý fotografický motiv.