Jiný kraj trochu jiná móda

29.12.2014 Dojeli jsme úspěšně do Nyaungshwe, což je městečko, které je výchozím bodem pro prozkoumání jezera Inle. I když jsme asi jen 400 km jinde, tak pozorujeme trochu jinou módu. Ženy na hlavách nosí látky a jsou i trochu jinak oblečeny. Fotku jsme pořídili na místním trhu a tato paní prodávala plody ze své zahrádky.