Klášter Key vysoko na kopci

07.08.2013 Klášter Key je vidět už zdaleka. Je postaven na úbočí jedné strany údolí a svítí do dálky. My jsme zde strávili 2 dny a jednu noc jsme v klášteře i spali. Úplně nahoře jsou modlitební chrámy a místnosti pro hlavní mnichy (tam jsme spali i my). A ty domečky níže jsou ubytovny pro mnichy a také škola pro malé mnichy.