Klášter Mya Thein Than

31.12.2014 Na silvestrovský den jsme si půjčili kola a vyrazili jsme se podívat po okolí. Naplánovali jsme si to tak, že pojedeme kolem jezera a kde se nám bude líbit zastavíme. Jednou ze zastávek byla vesnice Mya Thein Than, kde jsme se šli podívat na stejnojmenný klášter.