Sázava nad Sázavou

20.04.2021 Pohled na Sázavský klášter, který byl založen již v roce 1048 jako čtvrtý klášter v Čechách. V rámci kláštera jsou také k vidění zbytky kostela svatého Kříže