Tak nám to kvete v lese

10.09.2018 Po cestě lesem se dá narazit na mnoho pěkných kytiček. Taková jedna co vypadá jako malá orchidej roste v hojném množství u potoka Mnichovka před soutokem s Sázavou