Uličky Nového Světa

09.05.2014 Nový svět na pražských Hradčanech najdete kousek od Pražského hradu poblíž někdejších městských hradeb. Jedná se o velice malebné zákoutí s křivolakými uličkami a malými obytnými domečky. Jedná se vlastně o bývalé hradčanské předměstí, které vzniklo v někdy v polovině 14. století na staré cestě směrem ke Střešovicím. Něco ze staré doby se ještě zachovalo.