Vodopád v soutěsce Avalange

25.07.2014 Dnešní den jsme si vyčlenili na prozkoumání NP Glacier. Jako první jsme vyrazili na trek k jezeru Avalange. Byl to docela pohodový asi 3 km dlouhý trek lesem, ze začátku kolem stejnojmenné říčky Avalange, kde byli k vidění zajímavé vodopády. Skrz úzkou soutěsku protékala voda značnou rychlostí - nebezpečné místo, kdyby tam někdo spadl.