Vytěžené dřevo

29.03.2021 Kůrovcová kalamita se citelně projevila v lesích Velkopopovicka a Senohrabska, všude v lesích je vytěžené dřevo a zvlášť se třídí i na to už skoro nepoužitelné